Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutujalla on aina taustallaan jokin sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa riskin joutua lähivuosina pysyvästi työkyvyttömäksi. Työeläkekuntoutuksen keskeisin tavoite on pidentää työssäoloaikaa. Tarkasteltaessa TULE-ongelmista aiheutuneita kuntoutuskustannuksia tulisikin huomioida, että kuntoutuksen avulla vähennetään sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksia.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2021 työeläkekuntoutujia oli Suomessa 18 400. Kuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana. Yleisin syy työeläkekuntoutukseen on tule-ongelma. Vuonna 2021 kuntoutuksen päättäneistä kuntoutujista 44 prosentilla oli diagnoosina jokin tule-ongelma. Heistä lähes 66 % palasi työelämään. Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos henkilö työllistyy heti kuntoutuksen jälkeen tai on työnhakijana työmarkkinoilla. Tähän tilanteeseen päättyneen kuntoutuksen keskimääräinen kustannus oli 22 800 euroa.

Kuva: Eläketurvakeskus