Elinvoimainen kunta

Tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairaudet aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Tule-ongelmat vaivaavat kaikenikäisiä ja ovat eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Työikäisillä ne ovat yksi suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista. Tule-ongelmien ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa, sillä se on aina halvempaa kuin jälkeenpäin tehty korjaava hoito. Väestön ikääntyessä ennaltaehkäisyn merkitys korostuu entisestään.

Toimintakykyinen kuntalainen on myös osallistuva ja tuottava kuntalainen. Panostamalla kuntalaisten toimintakykyyn, vaalitaan samalla kunnan elinvoimaa! Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista.Infograafi: Kuntalaisen tuki- ja liikuntaelinterveys paranee fiksuilla päätöksillä

Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Siihen tarvitaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Hyvinvointikertomuksessa tulee huomioida myös tuki- ja liikuntaelimistön (tule) terveys.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021