Apuvälineiden avulla toimintakykyä

Apuvälineistä puhuttaessa usein unohdetaan, että apuväline on nimenomaan apu. Se on liikkumisen mahdollistaja, keino ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä ja jopa parantaa sitä. Positiiviset vaikutukset saavutetaan nopeammin, kun apuväline otetaan ajoissa käyttöön, jolloin toimintakyky riittää myös harjoitteluun. Tutkimusten mukaan käytön harjoittelu lisää käyttövarmuutta sekä uskoa kykyyn selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Apuvälineen ergonomisen käytön avulla vältetään kehoon kohdistuva virheellinen kuormitus sekä siihen liittyvät tuki- ja liikuntaelinongelmat.

Kaipaatko keinoja asiakkaan liikkumisen apuvälinetietouden lisäämiseksi ja samalla apuvälineen käyttöönottokynnyksen madaltamiseksi? Tutustu materiaaleihin ja ota vinkit talteen!

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tuottamat ytimekkäät videot esittelevät tunnetuimmat liikkumisen apuvälineet eli rollaattorin, manuaalipyörätuolin,  sähköpyörätuolin sekä  sähkömopon ja niiden ergonomisen käytön. Sivuilta löytyy ohjeet myös manuaalipyörätuolin käyttäjän avustamisesta sekä rollaattorin ja manuaalipyörätuolin käyttäjille suunnatut pikaoppaat.


Lisätietoa:
Invalidiliitto