Käypä hoito -suositukset

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.


Alaselkäkipu
Polvi- ja lonkkanivelrikko
Osteoporoosi (päivitetty)
Lonkkamurtuma
Niskakipu (aikuiset)
Olkapään jännevaivat
Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet
Nivelreuma
Kipu
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)
Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)
Liikunta
Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)
Sairauspoissaolon tarpeen arviointi