Elintapaohjauksen työvälineitä

Olemme tuottaneet yhdessä Pilvikki Absetzin kanssa terveydenhuollon ammattilaisille ohjausmateriaalia korttien käyttöön.

Ohjauksen tärkeä tehtävä on löytää ja auttaa tunnistamaan jokaisessa ihmisessä olevaa hyvää – eli tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka tukevat asiakasta hänen muutosprosessissaan. Löydetyn hyvän päälle on helppo yhdessä rakentaa uutta hyvää. Hyvän tunnistaminen lisää ohjattavan pystyvyyden tunnetta ja valmiutta vahvistaa olemassa olevaa ja kokeilla uutta. Muutoshalu lisääntyy ja hyvä lähtee leviämään.

Kadonnut motivaatio lähtee parhaiten löytymään, kun ihmistä ohjataan tunnistamaan hänellä jo olemassa olevaa hyvää ja keskitytään ensin sen vahvistamiseen. Samalla ohjattavalle herää tunne, että hän on oman elämänsä asiantuntija, ja halu uuden kokeiluun kasvaa. Kun valitaan kokeiluja, jotka vanhan hyvän vahvistamisen lisäksi täyttävät ihmisen tarpeita tuntea yhteenkuuluvuutta, omaehtoisuutta ja pystyvyyttä, löytyy sisäinen motivaatio ja tie kestävään muutokseen aukeaa.

Kun tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia monipuolisiin liikuntakokemuksiin, jotka vastaavat yhteenkuuluvuuden, omaehtoisuuden ja pystyvyyden tunteen tarpeisiin, luodaan parhaat edellytykset sisäisen motivaation synnylle ja pysyvien liikuntatottumusten muodostumiselle. Joskus on tärkeää sanomisen sijasta ottaa mukaan ja tehdä yhdessä.


Liikkumisen edistämisen mini-interventio

Tab 2 content.

Vahvuuslähtöisen ohjauksen työvälineitä ammattilaisille

Pilvikki Absetz

Tab 2 content.

Kannustava ammattilainen

Tab 2 content.