TULE-takuu hyvinvointialueille

Tuki- ja liikuntaelinliitto toivoo, että hyvinvointialueet ottavat käyttöön TULE-takuun. Tule-terveyteen panostaminen ja tule-ongelmien ehkäisy on hyvinvointialueille keskeinen keino parantaa alueiden asukkaiden hyvinvointia ja samalla säästää terveydenhuollon kustannuksissa pidemmällä aikavälillä. Tule-ongelmien hoidon ja kuntoutuksen järkeistäminen TULE-takuulla auttaa myös muiden kansansairauksien hoidossa ja tuo mittavia säästöjä.

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmat ovat yleisin fyysistä toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Vaikka ikä lisää merkittävästi tule-ongelmien riskiä, ne ovat hyvin yleisiä jo työikäisillä. Kela korvaa niiden vuoksi vuosittain sairauspäivärahaa noin 14 000 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2022 tule-ongelmien vuoksi kirjattiin Suomessa yli 3,3 miljoonaa avoterveydenhuollon käyntiä. Tasaisesti jaettuna se tekee 9 125 käyntiä vuoden jokaiselle päivälle. 

Hyvinvointialueiden uusilla aluevaltuustoilla on edessään vaikea ja vastuullinen tehtävä heti kauden alussa, kun jokainen hyvinvointialue laatii oman alueensa strategiset tavoitteet. Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten nousua.

TULE-takuu koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut
  2. Hoito ja kuntoutus kuuluvat kaikille
  3. Järjestöt tule-työn tukena