Toimintakykyinen Suomi

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa. Väestön ikääntyessä tuki- ja liikuntaelinongelmien määrä väistämättä kasvaa, joten palveluihin ja toimintakyvyn edellytyksiin on syytä panostaa. Suomi pärjää, jos saamme säilytettyä kaikkien ikä- ja väestöryhmien toimintakyvyn.

Kestävä talous ja taloudellinen kehitys edellyttää suomalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamista. Työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi on huolehdittava, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan tulevassa hallitusohjelmassa:

1. Taataan kaikille tasa-arvoisesti oikeus kuntoutukseen iästä riippumatta

  • Varmistetaan kuntoutuspalveluiden kattava saatavuus hyvinvointialueilla.

2. Turvataan hyvinvointialueille riittävä valtion rahoitus ja priorisoidaan rahoituksessa tuki- ja liikuntaelin-terveyden edistämisen toimenpiteet

  • Taataan tuki- ja liikuntaelinoireisen pääsy tarvittaessa fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa.
  • Turvataan hoidon ja kuntoutuksen jatkuminen palvelupolun mukaisesti.
  •  Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  •  Taataan hoito- ja kuntoutuspolkujen laatu seuraamalla hoidon tuloksellisuutta.

3. Varmistetaan kansalaisille liikkuvaan elämäntapaan kannustava ja esteetön arkiympäristö

  • Kunnille myönnettävistä valtion avustuksista saatava riittävä osuus tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä ja kuntoutus-ta varten tarkoitettuihin tiloihin, laitteisiin ja ohjausresursseihin.
  •  Suunnataan valtion avustuksia kunnille arkiliikunnan lisäämiseksi.
  • Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  • Turvataan valtakunnalliset liikunnan edistämisen Liikkuva-ohjelmat kaikille ikäryhmille.

Toimintakykyinen Suomi

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023

Tab 2 content.

Kansallinen TULE-ohjelma 2020-2025

Kansallinen TULE-ohjelma on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoima ja kokoama katsaus tuki- ja liikuntaelinterveyden (TULE-terveys) ajankohtaisiin kysymyksiin Suomessa. Työtä on viitoittanut monialainen ohjausryhmä. Kansallisella TULE-ohjelmalla haluamme tehdä näkyväksi
tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavia vaikutuksia kansanterveyteen ja kansantalouteen sekä nostaa esiin myös niiden aiheuttaman inhimillisen kuorman.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2020.

Tab 2 content.

Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2022 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin sekä yleisin syy siirtyä sairauseläkkeelle. Liian moni työura katkeaa TULE-ongelmien vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023