Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja virallisesti toiminta alkoi vuonna 2003. Liitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Jäsenyhteisöinä on 17 valtakunnallista tuki- ja liikunta-elinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin  58 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Edistämme tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseemme kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Liitto kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinongelma. Arviot tuki- ja liikuntaelinongelmien Suomelle aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat jo noin 3–4 miljardin välillä ja ne uhkaavat myös kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä ja ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat eniten alkaneita sairauspoissaolokausia aiheuttava sairausryhmä ja niistä korvattiin sairauspäivärahoja noin 255 miljoonaa euroa.

Erityisesti lasten ja nuorten ongelmien nopea lisääntyminen ja vanhenevan väestön suuri määrä vaativat toimia. Mittavia säästöjä saavutetaan ennaltaehkäisyyn panostamalla ja monialaisella yhteistyöllä. Väestön työ- ja toimintakykyä ei ole varaa menettää.

Miten tule-kustannuksia vähennetään?

  • - rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin  ja  toimintaan
  • - vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä)
  • - kehitetään kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia
  • - kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus)
  • - hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys)
  • - huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys)
  • - hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim.    fysioterapeuttien suoravastaanotto ja luustohoitajat)
  • - turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen
  • - ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali
  • - nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi kunnan kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa kuntalaisten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn

TuleAvuksi! -PODCASTIT

Podcast-kuva jossa tekstiä ja Minna Ståhlin kasvokuva

Uusi Tule avuksi! -podcast on ilmestynyt, vieraana HUSin kansallisen lasten ja nuorten kivunhoidon ja -tutkimuksen keskuksen osaston ylilääkäri, lääketieteen tohtori ja fysiatri Minna Ståhl-

SOSIAALISESSA MEDIASSA TAPAHTUU