Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja toiminta virallisesti alkoi vuonna 2003. Tule ry on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Jäsenyhteisöinä on 17 valtakunnallista tuki- ja liikunta-elinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin  58 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Liitto kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelinongelmasta. Arviot tuki- ja liikuntaelinongelmien Suomelle aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat jo noin 3–4 miljardin välillä ja ne uhkaavat myös kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä ja ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat eniten alkaneita sairauspoissaolokausia aiheuttava sairausryhmä ja niistä korvattiin sairauspäivärahoja noin 255 miljoonaa euroa.

Erityisesti lasten ja nuorten ongelmien nopea lisääntyminen ja vanhenevan väestön suuri määrä vaativat toimia. Mittavia säästöjä saavutetaan ennaltaehkäisyyn panostamalla ja monialaisella yhteistyöllä. Väestön työ- ja toimintakykyä ei ole varaa menettää.

KANSALLISEN TULE-OHJELMAN JULKISTAMISWEBINAARI

Tapahtumia ei löydy!

TuleAvuksi! -PODCASTIT

AJANKOHTAISTA KORONASTA, THL

Covid-19-info-thl