Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja virallisesti toiminta alkoi vuonna 2003. Liitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Jäsenyhteisöinä on 18 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin  62 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Tule ry:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta valtion, alueiden, kuntien sote-ammattilaisten ja kansalaisten tasolla tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavista vaikutuksista kansanterveyteen ja -talouteen sekä nostaa esiin niiden aiheuttama inhimillinen kuorma. Edistämme tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääksemme kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin.

MITEN TULE-KUSTANNUKSIA VÄHENNETÄÄN?

  • - rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin  ja  toimintaan
  • - vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä)
  • - kehitetään kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia
  • - kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus)
  • - hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys)
  • - huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys)
  • - hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim.    fysioterapeuttien suoravastaanotto ja luustohoitajat)
  • - turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen
  • - ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali
  • - nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi kunnan kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa kuntalaisten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn

SOSIAALINEN MEDIA

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Tapahtumia ei löydy!

TULEAVUKSI-PODCAST

Uusimmassa Podcastissa keskustelemassa fysioterapeutti Nina Kilpiä tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivän näkövammaisen asiakkaan kohtaamisesta.