Tule-ongelmat

Tuki- ja liikuntaelin(tule)ongelmat koskettavat lähes kaikkia jossain elämänvaiheessa ja tule-sairaudet ovat suurin kipua aiheuttava ja eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä.

Kipu on yleisin tuki- ja liikuntaelinongelmien oire ja yleisin syy lääkärissä käyntiin. Kipu voi olla akuuttia, kuten noidannuoli tai pitkäaikaisempaa eli kroonista, kuten nivelrikkokivut. Kivun kesto ja voimakkuus vaikuttavat tarpeeseen selvittää kivun aiheuttama syy, joskin esimerkiksi selkäkivuille ei läheskään aina löydy selvää syytä. Valtaosa ihmisistä kärsii ohimenevistä tule-kivuista, kuten niska- ja hartiasäryistä. Joskus pelkkä liikunnan lisääminen ja oikeat työskentelyasennot ratkaisevat ongelman. Jos kivut ovat voimakkaat, eivät lähde pois tai aiheuttavat huolta, on syytä kääntyä lääkärin tai tule-ammattilaisten puoleen.

Kivun lisäksi toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmat voidaan nähdä tule-oireiksi. Jos yläraajaa ei saa nostettua yli vaakatason tai sängystä ylös nouseminen aiheuttaa huimausta, on syytä selvittää oireilun syy. Tule-oireiden kroonistumisen ehkäisemiseksi tulee niihin puuttua mahdollisimman varhain. Tule-oireita voidaan hoitaa esimerkiksi manuaalisella käsittelyllä, lääkkeillä, itsehoito-ohjeilla, leikkauksella tai apuvälineillä.

Osa kivuista ja muista tule-oireista on pitkäkestoisia, pysyviä tai eteneviä. Tällöin on tärkeää löytää keinoja, joilla oireet pysyvät hallinnassa ja heikentävät elämänlaatua mahdollisimman vähän. Esimerkiksi sopeutumisvalmennus tai kroonisen kivun itsehallintataitojen lisääminen tukevat oireiden kanssa elämistä. Tule-oireilla on yhteys psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Esimerkiksi sosiaalinen tuki ja mielekäs tekeminen vaikuttavat tule-oireiden kokemiseen ja niiden kanssa elämiseen.


Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2023 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin. Liian moni työura katkeaa TULE-ongelmien vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2024