Tallenteet

Katso päättäjille, terveydenhuollon ammattilaisille ja jäsenjärjestöille järjestämiemme tilaisuuksien ja koulutuksien tallenteita. Voit myös ladata esitysmateriaaleja, löydät ne tallenteiden sivulta, jos olemme saaneet luvan niiden käyttöön. Muistathan, jos käytät tilaisuuden materiaalien sisältöä muuhun kuin omaan käyttöön, on sinun pyydettävä lupa niiden käyttöön suoraan luennoitsijalta.

Ilman tekijän lupaa voit käyttää materiaalien sisältöjä

  • levittäessäsi tietoa omin sanoin muiden tekemistä tieteellisistä julkaisuista tai muista teoksista.
  • Ottamalla sitaatteja materiaaleista tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa mainiten lähteen. Siteeraamisella tulee olla hyväksyttävä tarkoitus.
  • Linkittää materiaalia, kunhan asetat linkin aukeamaan uuteen selainikkunaan.