Materiaalit päättäjille

Toimenpide-ehdotus: Poikkihallinnollinen terveys- ja hyvinvointiohjelma

(Hallitusohjelman luku 2.3. Palveluiden vaikuttavuuden lisääminen, ennaltaehkäisy, hyvinvointi ja terveyden edistäminen)

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, 2023

Toimenpide-ehdotus: Kivunhoito ja kuntoutus

Kirjaukset hallitusohjelmassa:
(erityisesti Luku 2.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen → Muu palveluiden kehittäminen, s.31 & 37 Kuntoutus ja kivunhoito)

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, 2023

Vetoomus: Suomeen tarvitaan ikääntyneiden kuntoutus- ja toimintakykyohjelma

Kuntoutuksen toimintamallit vaihtelevat alueittain ja palvelujen toteutuminen on satunnaista. Ikääntyvät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, saavatko he tukea toimintakykyynsä ja kuntoutumiseensa.

Vetoomuksen allekirjoittajat: Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Miina Sillanpään Säätiö, Hyvinvointiala HALI ry, Kuntoutusinstituutti, JAMK, Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry, Muistiliitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry 2023

Vetoomus: Lasten ja nuorten kipupoliklinikkatoiminnan saamiseksi yliopistosairaaloihin

Pitkittyneen kivun moniammatillinen hoito- ja kuntoutusmalli on tuloksellinen, mutta vain harvojen ulottuvilla. Vetosimme järjestöyhteistyönä kansanedustajiin, että jo olemassa oleva HUSin yksikön koordinoima yliopistosairaalat kattava verkosto voisi aloittaa poliklinikkatoiminnan.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Suomen Kipu ry, Suomen Migreeniyhdistys ry, Reumaliitto ry, Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry sekä Eduskunnan Kipu- ja migreeniverkosto ja Eduskunnan Tules-verkosto 2023

Infograafi: Lapsen kipu kannattaa aina hoitaa hyvin

Krooninen kipu on kallis kansansairaus. Pitkittynyt kipu lapsuus-nuoruusiässä on paljon helpompi parantaa kuin aikuisena.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023

Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2022 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin sekä yleisin syy siirtyä sairauseläkkeelle. Liian moni työura katkeaa TULE-ongelmien vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023

Toimintakykyinen Suomi

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023

Tab 2 content.

Infograafi: Kuntalaisen tuki- ja liikuntaelinterveys paranee fiksuilla päätöksillä

Onko sinun kuntasi hyvä TULE-kunta?
Askelmerkit tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkomiseen kunnassa

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen (tule-terveys) on kunnan päättäjien tehtävä. Selkä- ja nivelongelmat, murtumat ja muut tule-ongelmat vaikeuttavat kuntalaisten arkista elämää, ajavat toimeentulovaikeuksiin, yksinäisyyteen ja ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Kunnille tule-ongelmat tarkoittavat saamatta jääneitä veroeuroja ja luovat mittavia kustannuksia.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2020

Kansallinen TULE-ohjelma 2020-2025

Kansallinen TULE-ohjelma on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoima ja kokoama katsaus tuki- ja liikuntaelinterveyden (TULE-terveys) ajankohtaisiin kysymyksiin Suomessa. Työtä on viitoittanut monialainen ohjausryhmä. Kansallisella TULE-ohjelmalla haluamme tehdä näkyväksi
tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavia vaikutuksia kansanterveyteen ja kansantalouteen sekä nostaa esiin myös niiden aiheuttaman inhimillisen kuorman.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2020.

Tab 2 content.

Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Siihen tarvitaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Hyvinvointikertomuksessa tulee huomioida myös tuki- ja liikuntaelimistön (tule) terveys.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021

Infograafi: Mitä kipu tarkoittaa?