Liikuntaneuvonta

Liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle vähintään 3,2 miljardia euroa vuosittain. Hinta on kova yhdelle kunnalle – kymmeniä jopa satoja miljoonia euroja vuosittain riippuen kunnan koosta. Mikäli saadaan liian vähän liikkuvista kuntalaisista viisi prosenttia liikkumaan suositusten mukaisesti, voidaan sen katsoa tuovan kunnalle satojen tuhansien, jopa miljoonien eurojen säästöt. Silti vasta puolet Suomen kunnista tarjoaa neuvontaa.

Liikuntaneuvonta on tehokas ja hyväksi havaittu keino tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset. Liikuntaneuvonnan järjestäminen ei rasita kuntaa taloudellisesti, vaan usein riittää, että työnkuvia ja toimialojen välistä yhteistyötä organisoidaan uudelleen. Liikuntaryhmiä voidaan siirtää järjestöjen toteuttamaksi, jolloin henkilöstön työpanosta voidaan käyttää liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvontaan sijoitettu raha saadaan takaisin tuottojen kera jo saman vuoden aikana.

Liikuntaneuvonnalla voidaan tukea työikäisen henkilöstön työssä jaksamista ja työkykyä, jotta mahdollisimman moni kykenee jatkamaan työssään hyväkuntoisena eläkkeelle saakka. Terveysmenojen kasvua voidaan hillitä merkittävästi tukemalla ikääntyneiden toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä.

Lähde: liikuntaneuvonta.fi