Mitä pitää edistää?

Mitä pitää edistääTahot, jotka voivat edistää
Kansalaisilla on motivaatiota, taitoja ja työvälineitä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.Varhaiskasvatus, koulut, oppilaitokset,
terveydenhuollon ammattilaiset,
sote-järjestöt ja yhdistykset,
liikuntajärjestöt ja -seurat
Kansalaisilla on tietoa tule-terveyden merkityksestä toimintakyvyn mahdollistajana sekä tule-terveyden yhteydestä muihin kansansairauksiin.
Liikunnan merkitys tule-terveydelle ja toimintakyvylle ymmärretään laajasti.
Kansalaisilla on tietoa ravitsemuksen ja painonhallinnan merkityksestä tule-terveyden ylläpitämisessä ja
-ongelmien hoidossa.
Kivun omahoidon tietotaitoa parannetaan.
Kaatumisriski ja siihen vaikuttavat tekijät ymmärretään.
Kansalaisilla on tietoa tupakan ja alkoholin vaikutuksista tule-terveyteen.
Apuvälinetietoutta kohennetaan ja apuvälineet ovat yleisesti hyväksyttyjä toimintakyvyn ylläpitäjiä.