Ratkaisut: Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa

1. Tule-terveyttä edistetään aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

  • Tule-terveyden ja kansalaisten toimintakyvyn edistäminen valtion, alueiden ja kuntien tasolla perustuu tietoon, on poikkihallinnollista, systemaattista, pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Nämä päätökset näkyvät kansalaisten arjessa ja elinympäristössä.
  • Tule-terveyden edistämisessä huomioidaan eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet.
  • Tule-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan.

2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten tule-tietous ja mahdollisuudet tukea potilaita paranevat.

  • Tarjotaan ammattilaisille näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja tule-terveydestä heidän työnsä tueksi. Tuetaan ammattilaisia näiden työkalujen käyttöönotossa. Tarjotaan ammattilaisille myös välineitä asiakkaiden tule-tietoisuuden lisäämiseksi.
  • Resursoidaan ammattilaisten ajankäytössä ja koulutuksessa asiakkaan empaattinen kohtaaminen, yksilöllisten voimavarojen tukeminen ja voimaannuttaminen.
  • Tunnistetaan ne, joilla on työ- tai toimintakyvyn alenemisen riskitekijöitä. Taataan kaikille tarvitseville yksilölliseen tilanteeseen sopiva ja oikein mitoitettu, tarvittaessa moniammatillinen hoitopolku ja kuntoutus.

3. Ihmiset ymmärtävät tule-terveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

  • Kansalaiset ymmärtävät tule-terveyden merkityksen lapsuudesta alkaen sekä tietävät, mitkä ovat heihin itseensä kohdistuvat keskeiset tule-ongelmien riskitekijät.
  • Väestöllä on taitoja, työvälineitä ja motivaatiota tule-ongelmien omahoitoon ja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.