Työkyvyttömyyseläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt huomattavasti tarkasteltaessa noin kymmenen vuoden ajanjaksoa. Vuoden 2018 alusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi kuitenkin selvään kasvuun. Vuonna 2022 yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joiden osuus oli 34 prosenttia. TULE-sairauksien perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus oli 31 prosenttia. Vuonna 2022 TULE-ongelmien perusteella työkyvyttömyyseläkkeellä oli Suomessa 28 769 henkilöä.

Yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä. Vuonna 2021 osatyökyvyttömyyseläkettä sai yhteensä 23 046 henkilöä, joista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 45 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläke on osoittautunut oivalliseksi keinoksi auttaa työelämässä jatkamista työkykyyn liittyvistä ongelmista huolimatta. Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on 55-vuotias nainen, jonka työkyky on alentunut TULE-ongelman takia, mutta jonka katsotaan selviytyvän osa-aikatyöstä ja kevyemmistä työtehtävistä. Osatyökyvyttömyyseläke on usein välivaihe ihmisen elämässä. Osan työkyky paranee ja henkilö palaa kokoaikatyöhön. Osalla taas sairaus vaikeutuu ja johtaa täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Myös työelämä muuttuu ja sen tarjoamat mahdollisuudet osa-aikatyöhön voivat tuoda muutosta ihmisten työurille.