Tule-oireiden yhteys muihin kansantauteihin

Liitännäissairaudet lisääntyvät iän myötä ja ovat yleisimpiä alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Tule-ongelmat ovat hyvin yleisiä liitännäissairauksia, jotka heikentävät toimintakykyä, elämänlaatua ja riippumattomuutta sekä vaikuttavat yksilön sosiaalisiin suhteisiin.

Esimerkiksi tyypin 2 diabeetikolla on moninkertainen riski saada vaikea nivelrikko. Ylipaino ja ikä eivät pysty selittämään tätä kokonaan. Diabeetikoilla esiintyy myös enemmän tule-kipua, osteoporoosia ja reumaa. Nivelrikon ja sydäntautien yhteyttä tutkittaessa tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Joskus näyttöä näiden yhteydestä ei ole löytynyt ja on epäilty, että riskitekijä ei olisikaan nivelrikko, vaan toimintakyvyn vajaus. Tämän jälkeen on kuitenkin ilmestynyt ainakin kaksi meta-analyysiä, joiden perusteella voidaan päätellä, että nivelrikkopotilaiden sydäntautiriski on kohonnut.

Osteoporoottinen murtuma tai alhainen luuntiheys on myös sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskitekijä. Tätä selitettiin pitkään samoilla elintapariskitekijöillä. Nykytiedon valossa näyttäisi kuitenkin sillä, että taustalla on myös yhteisiä biologisia riskitekijöitä. Myös Alzheimerin ja osteoporoosin yhteyden osalta on alettu epäilemään, että perinteisten yhteisten riskitekijöiden lisäksi näiden sairauksien yhteisesiintyvyyden taustalla olisi myös jokin biologinen tekijä.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työssäkäyvässä väestössä tule-kipu oli selvästi yleisempää niillä, joilla esiintyi samanaikaisesti myös masentuneisuutta: kun ei-masentuneista naisista viimeaikaista tule-kipua raportoi kokeneensa 67 prosenttia, niin masentuneista naisista osuus oli 81 prosenttia. Miehillä vastaavat osuudet olivat 57 prosenttia ja 71 prosenttia. Tule-kipua sekä masentuneisuutta potevat kokivat työkykynsä keskimääräistä huonommaksi, he kävivät lääkärissä ja jäivät työkyvyttömyyseläkkeelle muita useammin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan masennus on 2-6 kertaa yleisempää niillä, joilla on joko nivelrikkoa, selkäkipua tai fibromyalgiaa. Myös nivelreumaan liittyy yleisesti masennusta.

Tule-ongelmien ennaltaehkäisy ja riittävän aikainen hoito sekä pitkäaikaisista tule-ongelmista kärsivien potilaiden riskitekijöihin puuttuminen olisi tärkeää myös muiden kroonisten tautien ennaltaehkäisemiseksi.