S00-T14 | Murtumat ja vammat

Perusterveydenhuollon avohoidossa ja työterveyshuollossa Murtumien ja vammojen (S00-T14) vuoksi kävi yli 410 000 asiakasta yli 907 000 kertaa (2,1 käyntiä/asiakas). Yleisimmät käyntisyyt olivat polven/säären murtumat tai vammat ja hartiaseudun/olkavarren murtumat ja vammat.


Perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon
tule-lukuja 2022


Lähteet:
Avohilmo: Terveydenhuollon avohoidon ICD-10-diagnoosit, S00-T14 | THL
Avohilmo: Työterveyshuollon ICD-10-diagnoosit, S00-T14 | THL