Yksityinen terveydenhuolto

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. 

Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään Kelan määrittelemän korvauksen mukainen määrä. Kela vahvistaa korvausten määrän sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Fysiatria, käsi,- suu- ja leukakirurgia, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, reumatologia ja yleislääketieteen erikoisalat hoitavat tuki- ja liikuntaelinongelmia, mutta myös muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä hoidetaan tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyviä sairauksia. Näissä tilastoissa on huomioitu vain yleisimmät erikoisalat, esimerkiksi yleislääketieteen osalta TULE-ongelmista ei saa yksilöityä tietoa eriteltynä ja niitä ei ole näissä laskelmissa voitu huomioida.


Yksityisen terveydenhuollon tule*-käyntien kustannukset vuonna 2023

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Käynnit
yhteensä


yli 472 000Käynnin hinta
keskimäärin
154,00

Kustannukset
yhteensä


yli 59,6 milj.18,6 %
kaikista erikoissairaanhoidon
kustannuksista

Korvausten
saajat

yli 261 000
Korvaus
keskimäärin
9,35

Korvaukset
yhteensä


lähes 4,4 milj. €
17,4 %
kaikista erikoissairaanhoidon
korvauksista


Tuki- ja liikuntaelinongelmista johtuvat erikoissairaanhoidon käynnit ja niistä perityt maksut 2017-2023

Vuosien 2017-2023 aikana tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi tehdyistä yksityisistä erikoislääkärikäynneistä perityt maksut ovat nousseet kolmellakymmenellä prosentilla(30%). Keskimäärin erikoislääkärikäynnin hinta on noussut 15,00 € kuudessa vuodessa.


Muutoksia vuoden 2023 korvauksiin


Kela-korvaukset muuttuivat vuoden 2023 alusta alkaen. Useimmista lääkärikäynneistä sai edelleen Kela-korvauksen, mutta suurimmasta osasta lääkärin määräämistä tutkimuksista ei enää saa korvausta.

Kela-korvausten muutokset perustuvat eduskunnan hyväksymään sairausvakuutuslain muutokseen, jonka myötä suuri osa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon korvauksista poistuu.

  • Lääkärin vastaanotosta maksettiin 8 euron korvaus riippumatta vastaanoton kestosta tai siitä, oliko kyseessä yleis- vai erikoislääkärin lähi- tai etävastaanotto. Ennen yleislääkärin 20 minuutin vastaanotosta sai korvausta 9 euroa ja erikoislääkärin 20 minuutin vastaanotosta 13,50 euroa.
  • Fysioterapiasta maksettavat korvaukset jäivät pois. Fysioterapiasta on aiemmin maksettu Kela-korvausta 4‒8 €/vastaanottokäynti.
  • Yksityisestä sairaanhoidosta ei maksettu korvausta, jos sinne hakeutui julkisesta terveydenhuollosta saamalla lähetteellä.