Hyvinvointialueet

Tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi yksityisen erikoissairaanhoidon käyntien aiheuttamat kustannukset hyvinvointialueittain.

Fysiatria, käsi,- suu- ja leukakirurgia, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, reumatologia ja yleislääketieteen erikoisalat hoitavat tuki- ja liikuntaelinongelmia, mutta myös muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä hoidetaan tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyviä sairauksia. Näissä tilastoissa on huomioitu vain yleisimmät erikoisalat, esimerkiksi yleislääketieteen osalta TULE-ongelmista ei saa yksilöityä tietoa eriteltynä ja niitä ei ole näissä laskelmissa voitu huomioida.

Tilastot perustuvat Kelan kokoamiin sairaanhoidon tietoihin.