Suu- leuka- ja käsikirugian erikoislääkärikäynnit

Suu- ja leukakirurgia on sekä lääketieteen että hammaslääketieteen erikoisala. Erikoisala kattaa muun muassa hampaiden kirurgiset poistot, hammas- ja leukaluumurtumien kirurgiset hoidot, kasvojen alueen ortopedian, suun alueen kasvainten leikkaushoidot sekä erilaisten infektioiden ja kehityshäiriöiden kirurgiset hoidot.

Käsikirurgian on erikoisala, jossa tutkitaan ja hoidetaan käsien sekä osittain koko yläraajan sairauksia ja vammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa esimerkiksi erilaisia rasitusvaivoja, nivelkulumia, hermopinteitä, nivel- ja jännetulehduksia, käden haavoja ja murtumia sekä raajojen tai raajan osien tapaturmaisia irtoamisia ja niiden jälkitilojen korjauksia.

Tyypillisimpiä päivystyksellisiä hoidettavia vaivoja ovat rannemurtumat sekä haavojen aiheuttamat jännevammat.


Käsi-, suu ja leukakirurgian tule*-lukuja vuonna 2022

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Käynnit
yhteensä

yli 47 000käynnin hinta
keskimäärin
246,68

Kustannukset
yhteensä


yli 8,2 milj. €12,4 %
kaikista tule-erikoisalojen
kustannuksista

Saajat
yhteensä

yli 26 000käynnin korvaus
keskimäärin
21,84

Korvaukset
yhteensä

yli 1,0 milj. €12,4 %
kaikista tule-erikoisalojen
korvauksista


Vuosien 2017-2022 aikana käsi-, suu- ja leukakirurgian käynnit ovat nousseet yli 45 % kuudessa vuodessa. Käynneistä perittyjen maksujen kustannukset ovat nousseet lähes 44 % kyseisenä aikana.

Lähteet:
Erikoissairaanhoidon lääkärikäynnit M00-M99 | Tietotarjotin, Kela