Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikäynnit

Suurin osa kaikista Suomessa tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä kuuluu ortopedian ja traumatologian piiriin.  Ortopedian ja traumatologian erikoisala on keskittynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) sekä tapaturmien kirurgiseen hoitoon.

Yleisempiä ortopedillä käyntejä ovat tapaturmien aiheuttamat polvi-, nilkka- ja olkapäävammat sekä erilaiset kiputilat, esimerkiksi polven nivelrikko, välilevyn pullistuman aiheuttamat hermopinteet, akillesjännekivut sekä urheilijan rasitusvammat. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset, luunmurtumien korjaukset ja nivelten tähystystoimenpiteet. 


Ortopedian ja traumatologian tule*-lukuja vuonna 2022

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Käynnit
yhteensä


yli 343 000Käynnin hinta
keskimäärin
145,79

Kustannukset
yhteensä


lähes 50,1 milj. €75,3 %
kaikista tule-erikoisalojen
kustannuksista

Korvausten
saajat

lähes 180 000Korvaus
keskimäärin
18,33

Korvaukset
yhteensä


lähes 6,3 milj. €75 %
kaikista tule-erikoisalojen
korvauksista


Ortopedian ja traumatologian erikoisalan käynnit ja niistä perityt maksut 2017-2022

Vuosien 2017-2022 aikana tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi tehtyjen ortopedian ja traumatologian erikoisaloilla käyntien määrät ovat nousseet lähes 34 % vuosien 2017-2022 aikana. Myös erikoislääkärissä käynneistä perittyjen maksujen kustannukset ovat nousseet lähes 31,5 %  kyseisenä aikana.

Lähde:
Kela, Tietotarjotin erikoislääkärikäynnit