Liikuntalääketieteen erikoislääkärikäynnit

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä ja omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen.


Liikuntalääketieteen tule*-lukuja vuonna 2022

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Käynnit
yhteensä

yli 15 000käynnin hinta
keskimäärin
111,36

Kustannukset
yhteensä


yli 1,7 milj. €2,6 %
kaikista tule-erikoisalojen
kustannuksista

Saajat
yhteensä

yli 9 000käynnin korvaus
keskimäärin
15,26

Korvaukset
yhteensä


lähes 240 000 €2,9 %
kaikista tule-erikoisalojen
korvauksista


Liikuntalääketieteen erikoisalan käynnit ja niistä perityt maksut 2017-2022

Vuosien 2017-2022 aikana tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi tehtyjen liikuntalääketieteen erikoisalan käyntien määrä on laskenut lähes 10,5 % vuosien 2017-2022 aikana. Käynneistä perittyjen maksujen kustannukset ovat laskeneet puolitoista (1,5%) prosenttia kyseisenä aikana.