Julkinen sairaanhoito

Julkisen perusterveydenhuollon, erikoissairaalahoidon, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja vammaispalvelujen järjestämisestä vastaavat vuoden 2023 alusta 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoidosta.

Asiakasmaksuista säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja ja hyvinvointialue päättää, peritäänkö palveluista enimmäismaksun mukainen vai pienempi maksu. Hyvinvointialue voi päättää olla perimättä käynneistä maksuja*.


Julkisen perusterveydenhuollon avohoidon ja erikoissairaanhoidon
tule-lukuja 2022

Kävijöitä

yli 3,8 milj.


perusterveyden avohoito
ICD-10
lähes 2,5 milj.
perusterveyden avohoito
ICPC-2
lähes 820 000

*sis. avohoidon tule-ongelmien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) asiakkaat
** sis. perusterveyden avohoidon ja erikoissairaanhoidon toimenpidekäyntien asiakkaat

Käyntejä*

lähes 7,7 milj.


perusterveydenhuollon avohoito*
yli 6,8 milj.
erikoissairaanhoito**
yli 850 000


*sis. avohoidon tule-ongelmien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) asiakkaat
** sis. perusterveyden avohoidon ja erikoissairaanhoidon toimenpidekäyntien asiakkaat


Lähde: 
Terveydenhuollon avohoito, maksut | STM
Avohilmo: Terveydenhuollon avohoito ICD-10-diagnoosit, M00-M99, S00-T14 | THL
Avohilmo: Työterveyshuolto ICD-10, M00-M99, S00-T14 | THL
Avohilmo: Terveydenhuollon avohoito ICPC-2, L | THL
Avohilmo: Työterveyshuollon ICPC-2, L | THL