Julkinen erikoissairaanhoito

Julkiset erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään pääosin sairaaloissa ja niiden poliklinikoilla. Niihin sisältyvät eri erikoisalojen tutkimukset ja hoito. Erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu hoidonporrastuksen kautta tietyin kriteerein ja edellyttää yleensä lähetettä.

 Hyvinvointialueiden keskussairaalat ja oman alueensa väestön osalta myös yliopistolliset sairaalat vastaavat perustasoisesta ja vaativasta erikoissairaanhoidosta. Vaativimmasta erityistason erikoissairaanhoidosta vastaavat yliopistolliset sairaalat koko väestön osalta. 

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia niille henkilöille, joiden maksut ovat kerryttäneet maksukattoa. 

Täällä olevat tilastot perustuvat somaattisen erikoissairaanhoidon tilastoista kävijöihin ja käynteihin.


Perusterveydenhuollon somaattisen erikoissairaanhoidon
tule*-lukuja 2022

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Potilaat

yli 347 000


Avohoidon potilaat
yli 363 000
Vuodeosaston potilaat
yli 36 000

Kontaktit / hoitojaksot

lähes 858 000


Avohoidon kontaktit
yli 816 000
Vuodeosaston hoitojaksot
yli 41 000

Toimenpiteistä johtuvat
käynnit ja hoitojaksot

lähes 439 000
Käyntejä
yli 366 000
Hoitojaksoja
lähes 72 000

Toimenpiteitä

lähes 566 000 kpl
Avohoidossa
yli 451 000 kpl
Vuodeosastohoidossa
lähes 114 000 kpl


Lähde:
Somaattinen erikoissairaanhoito, Tunnusluvut päädiagnooseittain
 M00-M99 | THL