Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidettiin tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien vuoksi noin 36 000 potilasta ja hoitojaksoja oli noin 41 000 vuonna 2022.


Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon tule-lukuja 2022

Potilaita

yli 36 000


Vuodeosaston potilaita
1000 asukasta kohden
7

Hoitojaksoja

yli 41 000


Vuodeosaston hoitojaksoja
1000 asukasta kohden
7

Toimenpiteistä johtuvia
osastohoitojaksoja

lähes 72 000

Toimenpiteitä
vuodeosastohoidossa


lähes
114 000 kpl