Perusterveydenhuollon somaattisen erikoissairaanhoidon avohoito

Vuonna 2022 somaattisessa erikoissairaanhoidon avohoidossa hoidettiin yli 363 000 tuhatta tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi käynyttä kävijää, 1000 asukasta kohden kävijöitä oli 65. Avohoidon käyntejä tai kontakteja oli lähes 816 0000, 1000 asukasta kohden käyntejä oli 147.


Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon tule-lukuja 2022

Potilaita

yli 363 00
0


Avohoidon potilaita/
1000 asukasta
kohden
65

Käynnit/kontaktit

yli 816 000


Avohoidon käynnit tai kontaktit/
1000 asukasta kohden
147

Toimenpiteet
Avohoidon potilaita


lähes
270 000Toimenpiteet
avohoidossa

yli 451 000 kpl
Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidossa potilaiden määrä on kasvanut 2017–2021 välisenä aikana julkisella puolella lähes 7,5 prosenttia. Julkisen avohoidon potilaiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2022 hieman yli 4 prosenttia. Suhteutettuna vuoden 2022 lopun väestömäärään, tuhannen asukkaan kunnassa 65 asukasta kävi somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidossa tule-syiden vuoksi.


Lähde:
Perusterveydenhuollon somaattinen erikoissairaanhoito | THL
Perusterveydenhuollon somaattinen erikoissairaanhoito, toimenpiteet | THL