Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon palvelujen perustana ovat hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat ehkäisevät, korjaavat ja kuntouttavat terveyspalvelut.

Avohoidon palveluita ovat muun muassa neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, avosairaanhoidon yleislääketieteen tasoinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, perustason mielenterveys- ja päihdehoito ja kuntoutus.

Perusterveyden avohoidon tilastot perustuvat kävijöihin ja käynteihin. Tarkkoja kustannuksia julkisen terveydenhuollon osalta on saatavilla niukasti.

Perusterveydenhuollon tilastotiedot sisältävät tuki- ja liikuntaelinongelmien osalta ICD-10 M00-M99 (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) ja S00-T14 (murtumat ja vammat) sekä ICPC-2 L (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) -luokitukset.


Perusterveydenhuollon avohoidon tule-lukuja 2022

Perusterveydenhuollon avohoidossa käytiin yli 6,8 miljoonaa kertaa vuoden 2022 aikana. Käyntimäärissä on mukana myös murtumien, nyrjähdysten ja muiden tule-vammojen käynnit. Perusterveydenhuollon käynneistä joka toinen johtui tuki- ja liikuntaelinongelmasta.

Alkaneet kaudet
yhteensä

yli 120 000M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
keskimäärin
147,85

Kustannukset
yhteensä


yli 4,1 milj.6,2 %
kaikista tule-erikoisalojen
kustannuksista

Korvausten
saajat

yli 17 000Korvaus käynti
keskimäärin
18,69

Korvaukset
yhteensä


yli 517 000 €6,2 %
kaikista tule-erikoisalojen
korvauksista

* Tilastossa on otettu huomioon Perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon ICD-10:n ja ICPC-2 -luokitusten alla olevat tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyvät käyntimäärät (M00-M99 ja L) sekä Murtumien, nyrjähdysten ja muiden tule-vammojen käyntimäärät (S00-T14).


Lähde:
Avohilmo: Tuki- ja liikuntaelinsongelmat ICD-10 käyntisyyt, M00 - M99 | THL
Avohilmo: Murtumat, vammat ICD-10 käyntisyyt, S00 - T14 | THL
Avohilmo:Tuki- ja liikuntaelimet  ICPC-2 käyntisyyt, L | THL