L01-L99 | Tuki- ja liikuntaelinongelmat

ICPC-2 Perusterveydenhuollon luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä esimerkiksi potilaan terveysongelman kirjaamisessa (käyntisyy) ja tilastoinnissa. Luokitusta voidaan käyttää myös kuvaamaan potilaan hoitoon hakeutumisen syytä (tulosyy) sekä esimerkiksi toteutettuja hoitotoimintoja tai -interventioita. Tilastotietoja on kerätty perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon luokituksista L01-L99| tuki- ja liikuntaelinongelmat.

Vuoden 2022 aikana perusterveydenhuollon avohoidossa ja työterveyshuollossa kävi yli 818 000 asiakasta lähes 2,4 miljoonaa kertaa (2,9 käyntiä/asiakas) tuki- ja liikuntaelinongelmien (L01-L99) vuoksi. Yleisimmät käyntisyyt olivat tuki- ja liikuntaelinten toiminnanvajaukseen liittyvät käynnit, yli 791 000 käyntiä ja selkäsairaudet, yli 322 000 käyntiä .


Perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon
tule-lukuja 2022

Kävijöitä

yli 818 000


Avohoidon kävijät
yli 638 000
Työterveyshuollon kävijät
yli 18 000

Käyntejä

yli 2,4 milj.


Avohoidon käynnit
yli 2,2 milj.
Työterveyshuollon käynnit
yli 244 000

L04-05, L18, L28-29, L70, L79-81, L87, L99 |
Muut tule-ongelmat

yli 1,0 milj.
Avohoidon käynnit
yli 1,0 milj.
Työterveyshuollon käynnit
yli 13 000

L02-03, L84, L86|
Selkä

lähes 323 000
Avohoidon käynnit
yli 256 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 67 000

L15, L78, L96 |
Polvi

lähes 168 000
Avohoidon käynnit
yli 143 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 25 000

L16-17, L77 |
Nilkka/jalkaterä

yli 244 000
Avohoidon käynnit
lähes 210 000
Työterveyshuollon käynnit
yli 34 000

L01, L08, L83 |
Hartiaseutu

yli 240 000
Avohoidon käynnit
yli 188 000
Työterveyshuollon käynnit
yli 52 000

L11-12, L74 |
Ranne ja sormet

lähes 137 000
Avohoidon käynnit
yli 112 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 25 000

L89-91 |
Nivelrikko

lähes 39 000
Avohoidon käynnit
yli 38 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 1 000

L95 |
Luusto

lähes 29 000
Avohoidon käynnit
lähes 29 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 60


Lähteet:
Avohilmo: Terveydenhuollon avohoidon ICPC-2-käyntisyyt, L00-L99 | THL
Avohilmo: Työterveyshuollon ICPC-2-käyntisyyt, L00-L99 | THL