M00-M99 | Tuki- ja liikuntaelinongelmat

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2022 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin. Perusterveydenhuollon avohoidossa ja työterveyshuollossa tuki- ja liikuntaelinongelmien (M00-M99) vuoksi kävi yli 1,9 milj. asiakasta lähes 3,5 miljoonaa kertaa (1,8 käyntiä/asiakas). Yleisimmät käyntisyyt olivat selkäsairaudet (35%) ja muut pehmytkudossairaudet (33%).


Perusterveydenhuollon avohoidon ja työterveyshuollon
tule-lukuja 2022


vijöitä

yli 1,9 milj.


Avohoidon kävijät
yli 1,3 milj.
Työterveyshuollon kävijät
lähes 630 000

Käyntejä

lähes 3,5 milj.


Avohoidon käynnit
lähes 2,3 milj.
Työterveyshuollon käynnit
yli 1,2 milj.

M40-M43, M46-49,
M50-M54 |
Selkäsairaudet

yli 1,2 milj.
Avohoidon käynnit
lähes 760 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 457 000

M70-M79 |
Muut pehmytkudossairaudet

yli 1,1 milj.
Avohoidon käynnit
yli 747 000
Työterveyshuollon käynnit
yli 406 000

M15-M19 | 
Nivelrikko


yli 404 000
Avohoidon käynnit
yli 286 000
Työterveyshuollon käynnit
yli 118 000

M80-M85 |
Luustosairaudet

yli 39 000
Avohoidon käynnit
lähes 31 000
Työterveyshuollon käynnit
lähes 8 000