Fysiatrian erikoislääkärikäynnit

Fysiatria on lääketieteen erikoisala, jossa diagnostisoidaan ja hoidetaan sairauksia ja tapaturmia, jotka aiheuttavat tilapäisistä pysyviin vaivoihin, särkyihin ja toimintahäiriöihin.  Fysiatrisen hoidon ja kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on palauttaa potilaalle paras mahdollinen toimintakyky.

Fysiatrian erikoislääkäri tutkii, hoitaa ja kuntouttaa ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja kiputiloja muilla kuin leikkauksellisilla toimenpiteillä.


Ortopedian ja traumatologian tule*-lukuja vuonna 2022

*tule= tuki- ja liikuntaelin

Alkaneet kaudet
yhteensä

yli 120 000



M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
keskimäärin
147,85

Kustannukset
yhteensä


yli 4,1 milj.



6,2 %
kaikista tule-erikoisalojen
kustannuksista

Korvausten
saajat

yli 17 000



Korvaus käynti
keskimäärin
18,69

Korvaukset
yhteensä


yli 517 000 €



6,2 %
kaikista tule-erikoisalojen
korvauksista

Fysiatrian erikoisalan käynnit ja niistä perityt maksut 2017-2022

Vuosien 2017-2022 aikana tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi tehtyjen fysiatrian erikoisalan käyntien määrä on laskenut kaksi prosenttia (2%) vuosien 2017-2022 aikana. Vastaavasti fysiatrian erikoislääkärissä käynneistä perittyjen maksujen kustannukset ovat nousseet 11,5 % kyseisenä aikana.


Lähde:
Tietotarjotin erikoislääkärikäynnit | Kela