Tuki- ja liikuntaelinongelmat tilastojen valossa

Tule-ongelmat kuormittavat ihmisten arkea alentaen niistä kärsivien ihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua. WHO:n selvitys osoittaa  tule-ongelmien olevan toiseksi suurin työkyvyttömyyden ja toiminnanvajauksen aiheuttaja maailmassa, erityisesti Euroopassa. Yli 180 maata kattavan selvityksen mukaan tule-ongelmista johtuva työkyvyttömyys ja osatyökykyisyys ovat yleistyneet noin kolmanneksen vuosina 2000–2015.

Tule-ongelmat aiheuttavat myös merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia. Nämä muodostuvat sekä suorista että epäsuorista kuluista. Suoriin kuluihin kuuluvat muun muassa hoito-, lääke-, leikkaus- ja kuntoutuskulut sekä työkyvyttömyyden kustannuksia. Epäsuoriin kustannuksiin lukeutuvat työnantajien tilastoihin jäävät kustannukset, tuottavuuteen liittyvät kustannukset ja tule-ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset esimerkiksi syrjäytymisestä.

Vuonna 2018 THL tilastoi yli  600 000 avoterveydenhuollon käyntiä tule-ongelmien vuoksi. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudossairauksien diagnoosiryhmä oli terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanottokäynneillä eniten kirjattu ICD-10 -tautiluokituksen mukainen pääryhmä vuonna 2018. Tule-diagnoosit aiheuttivat myös eniten käyntejä asiakasta kohti suhteutettuna: yleisin syy useimpiin käynteihin oli kyynärvarren murtuma. Seuraavaksi yleisimmät, useita käyntejä vaatineet diagnoosit olivat myös tule-diagnooseja: polven nivelrikko ja polven tai säären murtuma.

Tule-ongelmien aiheuttamia kokonaiskustannuksia avoterveydenhuollossa on toistaiseksi hyvin vaikea arvioida. THL:n arvion mukaan korkeimmat tule-ongelmiin liittyvät hoidon kustannukset perusterveydenhuollossa asukasta kohden ovat Etelä-Karjalassa: noin 46 000 euroa tuhatta asukasta kohdeen. Koko maan tasolla kustannusten arvioidaan olevan noin 24 000 euroa tuhatta asukasta kohden.

3,8

miljoonaa
Kelan korvaamaa sairauspäivää

12 500

henkilötyövuotta menetetään
pelkästään Kelan korvaamien
tule-sairauspäivien vuoksi

34 %

uusista työkyvyttömyyseläkkeistä
johtui tule-ongelmista

Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2022 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin sekä yleisin syy siirtyä sairauseläkkeelle. Liian moni työura katkeaa TULE-ongelmien vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023