Tule-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan

Järjestöjen toimintaedellytyksiin on kiinnitettävä huomiota. Väestön ikääntyessä terveydenhuollon kulut tulevat kasvamaan, eikä julkinen puoli kykene tuottamaan yksin kaikkea tarvittavaa tietoa, tukea jaa vertaistoimintaa sekä uudenlaisia innovaatioita ja palveluja. Keskusjärjestöt ja liitot toimivat koordinoivana ja tietoa jakavina tahoina, jotka kehittävät toimintatapoja ja järjestelmiä sekä tekevät potilaiden ja erityisryhmien edunvalvontaa kansallisella tasolla. Paikallisyhdistykset tavoittavat ihmisiä. Koronapandemian aikana ja sen jälkeen järjestöjen merkitys korostuu entisestään.

Järjestöjä tulisikin hyödyntää entistäkin tehokkaammin julkisen sektorin kumppaneina. Potilasjärjestöjen paikallisyhdistykset tarjoavat vertaistukea ja järjestävät säännöllisiä tapaamisia sekä luentoja ja erilaisia tapahtumia. Hyvin usein nämä yhdistykset ylläpitävät myös liikuntaryhmiä, joihin tulijat tietävät, että ryhmässä muillakin on samantyyppisiä ongelmia, jotka voivat asettaa haasteita liikkumiselle.

Järjestötoimijat täydentävät julkisen sektorin palveluita. Esimerkiksi pieni panos vertaisohjaajien kouluttamiseen voi tuoda hyötyjä laajalle joukolle.

  • Rahallinen tuki
  • Tilojen tarjoaminen
  • Liikuntaryhmien koordinointi
  • Vertaisohjaajien koulutus
  • Virkistystoiminnan tuki