Indikaattorit

IndikaattoriLähde
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksisotkanet.fi
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuussotkanet.fi
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sairauspäivärahaa saavien määräKela
Selän alaosan kipujaterveytemme.fi
500m kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuusterveytemme.fi
Kykenee liikkumaan yksin ilman vaikeuksiasotkanet.fi
Aikuisilla: lihavien osuusFinSote
Yläkoululaisilla: ylipainoisten osuuspotilastietojärjestelmä (Avohilmo)
Lonkan kokonivelproteesin ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden)thl.fi/far
Polven tekonivelten ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden)thl.fi/far
Lonkkamurtumat (lonkkamurtumien ikävakioitu ilmaantuvuus, joka on vanhustenhoidon
laadun tärkein indikaattori sekä ensimmäisen lonkkamurtuman jälkeen toisen lonkkamurtuman
ilmaantuminen kahden vuoden kuluessa)
terveytemme.fi
Perfect ja HILMO -tietokannat
Osteoporoosi-/murtumahoitajien määräTEA-viisari
iikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelmaTEA-viisari
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja arviointiTEA-viisari
Liikunta käsitelty kuntastrategiassaTEA-viisari
Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmäTEA-viisari
Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta hyvinvointikertomuksissaTEA-viisari
Taulukko 1. Väestön tuki- ja liikuntaelinterveydestä kertovia indikaattoreita, joiden perusteella voi seurata tietoja kunnittain/sairaanhoitopiireittäin.