M01 | Tulehduskipu- ja reumalääkkeet

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien hoitoon määrätään eniten tulehduskipu- ja reumalääkkeitä (M01).

Niihin kuuluvat mm. diklofenaakki (Voltaren tai Diclomex) ,  meloksikaami (Mobic ), ibuprofeeni (Burana, Ibumax, Ibumetin, Ibuxin), naprokseeni  (Naprometin, Napromex, Naxopren, Pronaxen), ketoprofeeni (Keto, Ketomex, Ketorin, Orudis),  naprokseeni ja esomepratsoli (Vimovo),  mefenaamihappo (Ponstan Forte), tolfenaamihappo (Clotam), selekoksibi (Celebra), nabumetoni (Relifex) ja spesifiset reumalääkkeet.


M01| Tulehduskipu- ja reumalääkkeet
tule-lukuja 2022

Lääkemääräykset
yhteensä


lähes 2,3 milj.omavastuun alle
jääneet lääkemääräykset
yli 877 000

Kustannukset
yhteensä


lähes 27 milj.omavastuun alle
jääneet kustannukset
lähes 9,3 milj. €

Saajat
yhteensä

lähes 1,2 milj.peruskorvauksen saajia
yli 1,2 milj.
lisäkorvauksen saajia

Korvaukset
yhteensä


lähes 7,3 milj. €peruskorvaukset yhteensä
lähes 6,7 milj. €
lisäkorvaukset yhteensä
yli 618 000 €


M01 | Tulehduskipu- ja reumalääkekustannukset ja
maksetut korvaukset vuosina 2017-2022

Vuodesta 2017 vuoteen 2021 tulehduskipu- ja reumalääkekustannukset ovat laskeneet tasaisesti, mutta nousivat kolmekymmentäviisi prosenttia (35 %) vuonna 2022.

Hallituksen lääkesäästötavoitteiden vuoksi korvausjärjestelmään tehtiin vuonna 2017 useita muutoksia. Peruskorvattavien lääkkeiden toimitusvälien seurantaa tehostettiin ja viitehinnan määräytymistä tiukennettiin. Rinnakkaistuontivalmisteet tulivat mukaan viitehintajärjestelmään huhtikuun 2017 alusta ja useita lääkkeitä siirrettiin ylemmästä korvausluokasta alempaan korvausluokkaan tai peruskorvattaviin lääkkeisiin tai kokonaan ei-korvattaviin.

Sairasvakuutuksen piirissä olevien tulehduskipu- ja reumalääkkeiden korvaukset laskivat tasaisesti vuoden 2017-2021 välisenä aikana, mutta nousivat vuoden 2022 aikana hienoisesti johtuen siitä, että lääkekustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana huomattavasti.