M04 | Kihtilääkkeet

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvan kihdin hoitoon yleisemmin määrättyjä lääkevalmisteita ovat Allopurinolia (mm. Apurin Sandoz, Allonol, Zyloric) tai Febuksostaattia (mm. Adenuric) sisältävät lääkkeet.


M04 | Kihtilääkkeet
tule-lukuja 2022

Lääkemääräykset
yhteensä


yli 290 000omavastuun alle
jääneet lääkemääräykset
yli 37 000

Kustannukset
yhteensä


yli 2,5 milj.omavastuun alle
jääneet kustannukset
lähes 377 000 €

Saajat
yhteensä

yli 60 000peruskorvauksen saajia
yli 56 000
lisäkorvauksen saajia
yli 5 000

Korvaukset
yhteensä


yli 1,0 milj. €peruskorvaukset yhteensä
yli 780 000 €
lisäkorvaukset yhteensä
yli 260 000 €


M04 | Kihdin hoitoon määrätyt lääkekustannukset ja
maksetut korvaukset vuosina 2017-2022