M05 | Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien hoitoon määrättyihin lääkkeisiin kuuluvat Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05), joista yleisemmin käytetään  alendronaattia (Alendronat Mylan, Alendronat Sandoz, Fosavance, Fosamax),  denosumabia (Prolia, Xgeva), Risedronaattia (Risedronat Sandoz, Risedronat Accord, Optinate Sptimum) ja Ibandronihappo (Ibandronate ratiopharm, Clastec, Bonviva).


M05 | Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet
tule-lukuja 2022

Lääkemääräykset
yhteensä


yli 169 000omavastuun alle
jääneet lääkemääräykset
yli 8 000

Kustannukset
yhteensä


lähes 22,9 milj.omavastuun alle
jääneet kustannukset
yli 210 000 €

Saajat
yhteensä

lähes 50 000peruskorvauksen saajia
lähes 42 000
lisäkorvauksen saajia
yli 7 000

Korvaukset
yhteensä


lähes 17,9 milj. €peruskorvaukset yhteensä
yli 3,4 milj. €
lisäkorvaukset yhteensä
yli 10,7 milj. €


M05 | Luukudokseen vaikuttavien lääkkeiden kustannukset ja
maksetut korvaukset vuosina 2017-2022