Tule-lääkkeet

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien lääkkeisiin kuuluu viisi lääkeryhmää. Niitä ovat tulehduskipu- ja reumalääkkeet (M01), lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet (M02), lihasrelaksantit (M03), kihtilääkkeet (M04), luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05).

Koska monien tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon käytetään esimerkiksi biologisia lääkkeitä, joita ei ole suoraan merkitty TULE-lääkkeiksi, kustannukset ovat suurempia kuin mitä tilastotiedot näyttävät. Myöskään kaikkia reseptivapaita lääkkeitä ei voida suoraan laskea lääkekustannuksiin, koska suurta osaa lääkkeistä käytetään myös muiden sairauksien hoitoon. Lääkekustannustiedot on haettu Kela:n ylläpitämistä tilastotietokannoista.


Tule*-lääkelukuja vuonna 2022

*tule = tuki- ja liikuntaelin

Lääkemääräykset
yhteensä


yli 3,1 milj.omavastuun alle
jääneet lääkemääräykset
yli 1 milj.

Kustannukset
yhteensä


yli 64,2 milj.omavastuun alle
jääneet kustannukset
lähes 11,0 milj. €

Saajat
yhteensä

lähes 1,4 milj.peruskorvauksen saajia
yli 1,3 milj.
lisäkorvauksen saajia
164 000

Korvaukset
yhteensä


yli 33,9 milj. €peruskorvaukset yhteensä
lähes 27,8 milj. €
lisäkorvaukset yhteensä
lähes 6,2 milj. €


Tule*-lääkekustannukset ja maksetut korvaukset vuosina 2017-2022

*Tule = tuki- ja liikuntaelin

Vuosien 2017-2022 aikana tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi määrättyjen lääkkeiden kustannukset ovat nousseet yhdeksäntoista prosenttia (19%) ja niistä maksettujen korvausten määrä taas on noussut lähes kuudellatoista prosentilla (15,8%). Lääkemääräyksiä kirjoitettiin vuoden 2022 aikana lähes kolmekymmentäneljä prosenttia (34%) enemmän kuin vuonna 2017.