Koulutetut hierojat

Hierontaa käytetään useimmiten fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. Tavallisimpia asiakkaita ovat niskahartiaseudun ja selän vaivoista kärsivät eri-ikäiset ihmiset. Hierontaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä tai suorituksiin valmistavana ja palauttavana hoitona erilaisten liikuntalajien harrastajille ja urheilijoille.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja ohjaa asiakkaitaan terveellisiin elämäntapoihin kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Hieroja selvittää asiakkaan oireet ja tutkii kudosten ja nivelten liikkuvuutta. Tehtäviin kuuluu selvittää asiakkaan terveydentila kyselemällä saadakseen tietoon mahdolliset hieronnan suorittamiseen vaikuttavat tekijät. Hieroja ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja terveydentilasta johtuvat rajoitukset sekä tunnistaa asiakkaan reaktiot ja hieronnan vaikutukset, ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Hänen on osattava päättää, milloin asiakas/potilas on lähetettävä jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen luo ja kyettävä moniammatilliseen yhteistyöhön rakentamalla ympärilleen asiantuntijaverkostoa.


Lisätietoa:
Koulutetut Hierojat