Kiropraktiikka

Kiropraktiikka on terveydenhuollon ala, joka huomioi tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimivuuden tärkeyden ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kiropraktiikan tavoitteena on aina ensisijaisesti selvittää kivun aiheuttajat sekä ehkäistä oireita ennalta. Tärkeintä on aloittaa hoito ajoissa. Näin kipu tai muu ongelmatilanne ei lamauta koko kehon toimintakykyä, eikä elimistön häiriötilanne pääse aiheuttamaan lisää vahinkoa muualle elimistöön.

Kiropraktikon tutkintoon vaaditaan 5-vuotinen yliopistokoulutus. Kiropraktikko on koulutettu tunnistamaan hoidon mahdolliset vasta-aiheet ja hänellä on myös valmiudet tulkita röntgen- tai MRI kuvia.

Kiropraktikko kohtaa työssään pääasiallisesti niskan ja selän alueella, raajoissa, sekä ääreisnivelissä (esim. olkapää, lonkka) esiintyviä kipuja ja särkyjä jumeja ja puutumisia. Kiropraktikko kohtaa paljon myös migreenistä tai muunlaisista päänsäryistä tai huimauksesta kärsiviä asiakkaita. Selkänikamien ja raajojen välisten nivelten, lihasten ja hermoston toimintahäiriöitä voi esiintyä jo lapsuudessa esim. vaikean synnytyksen seurauksena tai kehoon kohdistuvasta vammasta esim. kaatuessa tai pudotessa. Myöhemmin näitä toimintahäiriöitä voi syntyä monista eri syistä johtuen. Esim. istumatyö, liukastumiset ja kaatumiset, urheiluvammat, liian vähäinen tai yksipuolinen liikunta, stressi, huono työergonomia tai esim. liikenneonnettomuudet aiheuttavat häiriötiloja tuki- ja liikuntaelimistölle.

Ensimmäiseen vastaanottokäyntiin kuuluu huolellinen haastattelu ja terveydentilan tutkimus. Kiropraktikko tekee sekä neurologisia, että ortopedisiä testejä ja tutkii rankasi ja niveltesi liikkuvuuden. Terveydentilan kartoitusta seuraa hoito, kotiohjeet ja tarvittaessa terveydentilan seuranta. Kiropraktiikan yleisin hoitotapa on käsin niveleen annettava pieni impulssi, joka erottaa nivelen pintoja hetkeksi vapauttaen näin lukkiutuneen nivelen. Kiropraktikot käyttävät myös muita nivelmanipulaatio- ja pehmytkudostekniikoita tai käsittely-instrumenttejä normalisoidakseen kehon toimintaa.

Kaikki Suomen kiropraktikkoliiton jäsenet ovat yliopistotutkinnon suorittaneita terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisia. Kiropraktikon ammattinimike on suojattu. Ammattinimikettä kiropraktikko voivat käyttää vain ne, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymän, ammattiin johtavan koulutuksen. Meidät on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).


Lisätietoa:
Suomen Kiropraktikkoliitto