TIEDÄ JA TOIMI Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa. Tule ry & THL 2021.

ELINVOIMAINEN KUNTA - TOIMINTAKYVYSTÄ ELINVOIMAA TULEVAISUUTEEN!

Tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairaudet aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Tule-ongelmat vaivaavat kaikenikäisiä ja ovat eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Työikäisillä ne ovat yksi suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista. Tule-ongelmien ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa, sillä se on aina halvempaa kuin jälkeenpäin tehty korjaava hoito. Väestön ikääntyessä ennaltaehkäisyn merkitys korostuu entisestään.

Toimintakykyinen kuntalainen on myös osallistuva ja tuottava kuntalainen. Panostamalla kuntalaisten toimintakykyyn, vaalitaan samalla kunnan elinvoimaa! Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista.

Elinvoimainen kunta

Tule ry 2018, tekijä: Tussitaikurit