ELINVOIMAINEN KUNTA - TOIMINTAKYVYSTÄ ELINVOIMAA TULEVAISUUTEEN!

Tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairaudet aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Tule-ongelmat vaivaavat kaiken ikäisiä ja ovat eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Työikäisillä ne ovat yksi suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista. Tule-ongelmien ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa, sillä se on aina halvempaa kuin jälkeenpäin tehty korjaava hoito. Väestön ikääntyessä ennaltaehkäisyn merkitys korostuu entisestään.

Toimintakykyinen kuntalainen on myös osallistuva ja tuottava kuntalainen. Panostamalla kuntalaisten toimintakykyyn, vaalitaan samalla kunnan elinvoimaa! Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista. 

Tiedä ja Toimi

Tiedä ja Toimi -kortti; Kohti hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa kuntapäätöksillä (2017), THL