Sairauspäivärahakustannukset

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä ja sitä maksetaan omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä.

Työnantajan maksettavaksi jäävät kustannukset on laskettu Ilmarisen sairauspoissaololaskurilla,  jossa yhden sairauspäivän hinnaksi työnantajalle on laskettu 350,00€ sis. sivukulut. Kustannukset on laskettu yhdeksän päivän mukaan, vaikka omavastuuaika on kymmenen päivää.  Työnantajalle koituvista kustannuksista on vaikea arvioida ensimmäisen päivän kustannuksia, koska alkaneista pitkäaikaisista sairauspoissaolokausista omavastuuajan ensimmäinen päivä työehtosopimuksesta riippuen , voi olla työntekijälle palkaton. Kustannuksista puuttuvat myös alle kymmenen päivän sairauspoissaolot, koska niistä tarkkoja tietoja ei ole saatavilla.


Sairauspäivärahapoissaolojen tule*-lukuja
2022

* tule= tuki- ja liikuntaelin (M00-M99, S00-T14)

Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) aiheuttamia sairauspäivärahakustannuksia Kela korvasi lähes 5,2vmiljoonaa päivää yli 242,6 miljoonalla eurolla. Keskimäärin sairauslomakauden kesto oli 48 päivää ja yhden päivän korvaus keskimäärin 61 euroa. Luvuissa ei ole mukana alle omavastuuajan jääneitä sairauspoissaolopäiviä joita Kela ei tilastoi.


Alkaneita sairauspoissaolokausia

yli 76 400


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(M00-M99)
lähes 73 700
Murtumat ja vammat
(S00-T14)
yli 2 800

Korvattuja sairauspäiviä

yli 5,2 milj.


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(M00-M99)
yli 3,8 milj.
Murtumat ja vammat
(S00-T14)
lähes 1,4 milj.

Saajia

yli 84 800


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(M00-M99)
yli 79 400
Murtumat ja vammat
(S00-T14)
lähes 5 400

Maksettuja korvauksia

yli 242,6 milj. €


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(M00-M99)
yli 235 milj. €
Murtumat ja vammat
(S00-T14)
yli 7,6 milj. €


*Murtumien ja vammojen S00-T12 luvuissa käytetyt diagnoosit:
S02-03,S12-S13, S16, S22-S23, S32-S33, S42-S43,S46-S47, S52-S53, S56-S57, S62-S63, S66-S67, S72-S73, S76-S77, S82-S83, S86-S87, S92-S93, S96-S97, T02-T03, T08, T10, T12

Lähteet:
Sairauspäivärahakustannukset M00-M99 ja S00-T12| Tietotarjotin, Kela