Osasairauspäivärahakustannukset

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Osapäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikaisesta työskentelystä tulee sopia yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivän ajalle. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, kun sitä maksetaan välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Omavastuuaika on 1 arkipäivä, jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan maksamisesta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivän ajalta.

Osasairauspäivärahalla on oma enimmäisaikansa. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Jos henkilö palaa työhön, kun hän on saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, hän voi vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.


Osasairauspäiväpoissaolojen tule*-lukuja
2022

* tule= tuki- ja liikuntaelin (M00-M99, S00-T14)

Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) aiheuttamia osasairauspäivärahakustannuksia Kela korvasi lähes 510 000 päivää lähes 18,3 miljoonalla eurolla. Keskimäärin sairauslomakauden kesto oli 60 päivää ja yhden päivän korvaus keskimäärin 60 euroa. Luvuissa ei ole mukana alle omavastuuajan jääneitä sairauspoissaolopäiviä joita Kela ei tilastoi.

Alkaneet kaudet
yhteensä

lähes 9 000M00-M99
lähes 7 000
S00-T14
lähes 2 000

Korvattuja päiviä
yhteensä


yli 510 000M00-M99
lähes 430 000
S00-T14
lähes 90 000

Korvausten
saajat

yli 9 000M00-M99
yli 7 000
S00-T14
lähes 2 000

Korvaukset
yhteensä


lähes 18,3 milj. €M00-M99
yli 15,1 milj. €
S00-T14
yli 3,1 milj. €


Lähteet:
Osasairauspäivärahakustannukset M00-M99 ja S00-T14 | Tietotarjotin, Kela