Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolon perusteena on yleensä lääkärin tai sairaanhoitajan toteama sairaus tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden.

Monissa työpaikoissa työntekijä voi olla sairauden takia pois töistä myös omalla ilmoituksella tai esihenkilön luvalla ilman lääkärin tai hoitajan sairauspoissaolotodistusta. Nämä lyhyet, alle kymmenen päivää kestäneet sairauspoissaolot jäävät työnantajan kustannettavaksi. Työnantajan luvalla olevia sairauspoissaoloja ei tilastoida ja näin ollen niitä ei ole myöskään laskettu tilastotietoihin.

Tilastoihin on kerätty tietoa Kela:n sairauspäivärahojen saajista diagnoosiryhmistä M00-M99 (tuki- ja liikuntaelinongelmat) ja S00-T12 (murtumat ja vammat). Työnantajille aiheutuneista sairauspoissaolokustannuksista kustannuksista olemme laskeneet arvion Kelan ilmoittamista alkaneiden sairauspoissaolokausien perusteella, sairauspoissaoloista syntyneet kustannukset ovat huomattavasti suurempia, koska alle kymmenen päivää kestävistä sairauspoissaoloista ei ole julkista tietoa tällä hetkellä saatavilla.


Sairauspoissaolojen tule*-lukuja
2023

* tule= tuki- ja liikuntaelin
(Tuki- ja liikuntaelinsairaudet M00-M99, Murtumat ja vammat S00-T12*)

Vuonna 2023 Kela korvasi sairauspoissaoloja lähes 19,3 miljoonaa päivää yli 1,2 miljardilla eurolla. Näistä Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien(M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T12) osuus oli 30 prosenttia kaikista korvautuista sairauspoissaolopäivistä, niitä korvattiin lähes 5, 8 miljoonaa päivää yli 352 miljoonalla eurolla.

Keskimäärin tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien sekä murtumien ja vammojen sairauslomakauden kesto oli keskimäärin lähes 60 pv ja yhden päivän korvaus keskimäärin 60 euroa. Luvuissa ei ole mukana alle omavastuuajan jääneitä sairauspoissaolopäiviä joita Kela ei tilastoi.

M00-M99
Alkaneet kaudet
yhteensä

yli 87 000S00-T12
Alkaneet kaudet
yhteensä

yli 37 000M00-M99
Korvatut päivät
yhteensä


lähes 4,4 milj.
päivääS00-T12
Korvatut päivät
yhteensä


lähes 1,4 milj.
päivääM00-M99
Korvausten saajia

yli 81 800S00-T12
Korvausten saajia

yli 37 500M00-M99
Korvauksia maksettiin
yhteensä

yli 262 milj. €S00-T12
Korvauksia maksettiin
yhteensä

lähes 90 milj. €*Murtumien ja vammojen S00-T12 luvuissa käytetyt diagnoosit:
S02-03,S12-S13, S16, S22-S23, S32-S33, S42-S43,S46-S47, S52-S53, S56-S57, S62-S63, S66-S67, S72-S73, S76-S77, S82-S83, S86-S87, S92-S93, S96-S97, T02-T03, T08, T10, T12

Lähteet:
Sairauspäivärahakustannukset M00-M99 ja S00-T12| Tietotarjotin, Kela