Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolon perusteena on yleensä lääkärin tai sairaanhoitajan toteama sairaus tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden.

Monissa työpaikoissa työntekijä voi olla sairauden takia pois töistä myös omalla ilmoituksella tai esihenkilön luvalla ilman lääkärin tai hoitajan sairauspoissaolotodistusta. Nämä lyhyet, alle kymmenen päivää kestäneet sairauspoissaolot jäävät työnantajan kustannettavaksi. Työnantajan luvalla olevia sairauspoissaoloja ei tilastoida ja näin ollen niitä ei ole myöskään laskettu tilastotietoihin.

Tilastoihin on kerätty tietoa Kela:n sairauspäivärahojen saajista diagnoosiryhmistä M00-M99 (tuki- ja liikuntaelinongelmat) ja S00-T14 (murtumat ja vammat). Työnantajille aiheutuneista sairauspoissaolokustannuksista kustannuksista olemme laskeneet arvion Kelan ilmoittamista alkaneiden sairauspoissaolokausien perusteella, sairauspoissaoloista syntyneet kustannukset ovat huomattavasti suurempia, koska alle kymmenen päivää kestävistä sairauspoissaoloista ei ole julkista tietoa tällä hetkellä saatavilla.


Sairauspoissaolojen tule*-lukuja
2022

* tule= tuki- ja liikuntaelin (M00-M99, S00-T14)

Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) aiheuttamia sairauspäiviä Kela korvasi lähes 5, 8 miljoonaa päivää yli 344 miljoonalla eurolla. Keskimäärin sairauslomakauden kesto oli lähes 50 pv ja yhden päivän korvaus keskimäärin 60 euroa. Luvuissa ei ole mukana alle omavastuuajan jääneitä sairauspoissaolopäiviä joita Kela ei tilastoi.

Alkaneet kaudet
yhteensä

yli 120 000M00-M99
yli 86 000
S00-T14
yli 38 000

Korvattuja päiviä
yhteensä


lähes 5,8 milj.M00-M99
lähes 4,3 milj.
S00-T14
yli 1,5 milj.

Korvausten
saajat

yli 125 000M00-M99
yli 82 000
S00-T14
lähes 43 000

Korvaukset
yhteensä


yli 344 milj. €M00-M99
lähes 253 milj. €
S00-T14
yli 91 milj. €