YEL- ja muut sairauspäivärahakustannukset

YEL-vakuutettu yrittäjä voi hakea omavastuuajalta YEL-päivärahaa, jonka omavastuuaika on yksi päivä (sairastumispäivä). YEL-päivärahaa myönnetään enintään sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan (1 + 9 arkipäivää) loppuun saakka. 

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on määrätty olemaan tartuntataudin vuoksi poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Sitä maksetaan niin kauan kuin työstä poissaolomääräys kestää.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 


YEL- ja muiden sairauspäiväpoissaolojen
tule*-lukuja 2022

* tule= tuki- ja liikuntaelin (M00-M99, S00-T14)

Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) aiheuttamia YEL- ja tartuntatautisairauspäivärahakustannuksia Kela korvasi lähes 72 000 päivää yli 3,4 miljoonalla eurolla. Keskimäärin sairauslomakauden kesto oli 8 päivää ja yhden päivän korvaus keskimäärin 131 euroa. Luvuissa ei ole mukana alle omavastuuajan jääneitä sairauspoissaolopäiviä joita Kela ei tilastoi.

Alkaneet kaudet
yhteensä

lähes 9 000M00-M99
lähes 6 000
S00-T14
lähes 3 000

Korvattuja päiviä
yhteensä


lähes 72 000M00-M99
lähes 46 000
S00-T14
lähes 26 000

Korvausten
saajat

lähes 8 000M00-M99
yli 7 000
S00-T14
lähes 2 000

Korvaukset
yhteensä


yli 3,4 milj. €M00-M99
yli 2,3 milj. €
S00-T14
yli 1,1 milj. €


Lähteet:
YEL- ja muut sairauspäivärahakustannukset M00-M99 ja S00-T14 | Tietotarjotin, Kela