1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut


Tule- potilaan tulee päästä fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista, kun kyse ei ole päivystyksellisestä kiireestä ja sen jälkeen hoito/kuntoutus jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Uudistuksen tavoitteisiin kuuluu siirtää painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Tähän päästään, kun resursseja jaetaan järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla – esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita fysioterapeutin suoravastaanotoille.

Päivittäistä kroonista kipua kokee neljätoista prosenttia (14%) suomalaisista aikuisista. Moni kipu olisi jäänyt kroonistumatta, mikäli apua olisi saatu ajoissa. Tähän tarpeeseen vastaavat mm. HUS ja TAYS –  lasten moniammatilliset kipukeskukset.

Varhaista puuttumista tukevat myös näyttöön perustuvat mittarit ja seulonnat, jotka hoidon ohjaamisen välineinä auttavat tunnistamaan potilaista ne, joilla on työ- ja toimintakyvyn alenemisen riskitekijöitä. Mittareiden avulla voidaan myös seurata hoidon tuloksellisuutta ja hoitopolkujen vaikuttavuutta.

Tule-potilasta ei saa jättää yksin. Hoidon jatkuvuuden tiedetään pienentävän terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Säästöt näkyvät lyhempinä sairaalajaksoina ja päivystyskäyntien määrässä.

Hoidon jatkuvuuden tulee ulottua myös elintapoihin liittyvään ohjaukseen. Tiedämme, että terveelliset elintavat suojaavat paitsi tule-ongelmilta, myös muilta kansansairauksilta ja ovat usein toimivan hoidon kulmakivi. Mikäli suomalaisten elintavat saataisiin kuntoon vain mainitsemalla niistä vastaanotoilla, ei ongelmaa olisi. Sen sijaan uuden opettelussa tarvitaan näyttöön perustuvaa ohjausta ja tukea.

Apua on siis saatava silloin kun sitä tarvitaan. Kuntoutuksen tulee alkaa jo ensimmäisellä terveydenhuollon käynnillä. Tekoälyllä ja digiratkaisuilla ei voida korvata terveydenhuollon ammattilaisia, mutta tieteelliseen näyttöön pohjautuvat ratkaisut tarjoavat erinomaisia apuvälineitä asiakasohjaukseen, mittarointiin ja potilaiden tukemiseen.

Myös yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää. Esimerkiksi terveydenhuollon ja liikuntaneuvonnan yhteistyö voi tukea terveydenhuollon työtä merkittävästi.

Toimivat rakenteetkin vaativat osaavan henkilökunnan. Tule- ja kipututkimuksen myötä tieto parhaasta hoitotavasta on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenen aikana. Hyvinvointialueilla tulee olla riittävä tule- ja kipuosaaminen ja terveydenhuollon henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus päivittää tätä tietotaitoa säännöllisesti.


Lisää aiheesta:
Kansallinen Tule-Ohjelma | Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry