3. Järjestöt tule-työn tukena

Paraskaan järjestelmä ei voi taata suurelle massalle tule-potilaita jatkuvaa tukea. Hyvinvointialueiden kannattaakin hyödyntää strategiassaan kansalaistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet. Pelkästään Tule ry:n jäsenjärjestöillä on noin 250 paikallisyhdistystä.

Tule-yhdistykset tarjoavat vertaistukea ja järjestävät toimintaa kuten liikuntaryhmiä. Yhdistysten kattojärjestöt tuottavat yhdistyksille tietoa ja materiaalia, joka tavoittaa potilaat. Potilasjärjestöt yhteistyökumppaneina tuovat myös näkökulmaa palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen.

Järjestöt voivat toimia myös palveluntuottajina hyvinvointialuille.