Kelan data tulee saada avoimeksi tutkijoiden käyttöön

Vetoomus Kelan valtuutetuille

Arvoisat Kelan valtuutetut,

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry pitää tärkeänä, että Kelan tilastot ja tiedot olisivat ns. avointa dataa, eli tutkijoiden käytössä ilman kustannuksia. Tällä ei tarkoiteta sitä, että kuka tahansa voi päästä tiedostoihin käsiksi, minkä estää tietosuojalakikin. Viittaamme tässä tutkimuksella Kelan eettisen toimikunnan puoltamaan tutkimukseen, joka on katsottu tieteellisesti arvokkaaksi. On tärkeää huomioida, että Kelalla on ns. painopistealueita ja muuhun tutkimukseen ei rahoitusta ole.

Lääketieteen ja erityisesti kuntoutuksen tutkijat tekevät tutkimustyötä, usein vapaa-ajalla ilman palkkaa tai pienellä apurahalla. Tutkimusrahoitusta on vuosien mittaan jatkuvasti vähennetty, joten tilastojen hakuun ei usein ole riittävää rahoitusta sen toteuttamiseksi. Tutkimukseen tarvittavan tiedon tulisi siten olla tutkijoille ilmaista.

Kelan laaja toimintaympäristö huomioiden ulkopuolisella tutkimustyöllä saataisiin arvokasta ja riippumatonta tietoa nykyisen toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi marginaalisilla kustannuksilla. Tutkimukset tuottavat todennäköisesti myös suoraa ekonomista hyötyä. Tätä voitaisiin vauhdittaa sillä, että Kela palkitsisi tutkimuksia, joiden voidaan osoittaa tuottavan suoraan säätöjä tai parantavan kustannusvaikuttavuutta.

Suomalaisen tutkimuksen kehittämisen puolesta

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
Marja Kinnunen
toiminnanjohtaja