Tiedotteet

Vetoomus järjestöjen leikkauksen perumiseksi

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry haluaa tuoda esiin huolen Orpon hallituksen suunnitelmista aikaistaa järjestökenttään kohdennetut 100 miljoonan euron leikkaukset.

Mistä säästöjä sote-kentälle? 

Hallitus etsii parhaillaan kuumeisesti säästökohteita sote-menoista. Kokosimme päätöksentekijöiden tueksi neljä säästöehdotusta, jotka tuottavat samalla parempaa hoitoa ja lisäävät hyvinvointia.

Sairaalaverkon haasteiden ratkaisun osaksi kuntoutuksen vahvistaminen 

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry esittää huomionsa Sosiaali- ja terveysministeriön eilen julkaisemasta sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän näkemykseen, jonka mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä (STM tiedote 11.1.2024).  

Ikääntyneiden kuntoutusjärjestelmä toisi isoja kustannussäästöjä sote-kustannuksiin

Ikääntyvien määrän olennaisesti kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää tukea toimintakykyä. Tällä hetkellä kuntouttamatta jättäminen aiheuttaa turhia kustannuksia ja kuormittaa sote-palveluita.

Tänään käynnistyy tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikko!

Lokakuussa 12.- 20.10. vietetään vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat välttämätöntä huomioida terveys- ja hyvinvointipolitiikassa

Lokakuussa 12.- 20.10. vietetään vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa.

Suomeen tarvitaan ikääntyneiden kuntoutus- ja toimintakykyohjelma

Ikääntyvät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, saavatko he tukea toimintakykyynsä ja kuntoutumiseensa.

Lasten ja nuorten kivun laadukas hoito on investointi tulevaisuuteen

Pitkittyneen kivun hoito- ja kuntoutusmalli on tuloksellinen, mutta vain harvan lapsen ja nuoren ulottuvilla.

Kelan data tulee saada avoimeksi tutkijoiden käyttöön

Vetoomus Kelan valtuutetuille Arvoisat Kelan valtuutetut, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry pitää tärkeänä, että Kelan tilastot ja tiedot olisivat ns. avointa dataa, eli tutkijoiden käytössä ...

Kestävä talous ja taloudellinen kehitys edellyttävät suomalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamista

Kuntoutuksen tulevaisuus vaalien lähestyessä 22.11.22Tiedote 24.11.22: julkaisuvapaa ”Päätöksenteossa tulee ymmärtää, että kuntoutuksella tuetaan arjen työ- ja toimintakykyä. Nyt tarvitaan systemaattista johtamista ja oikeita mittareita.” — kansanedustaja ...

Tehokkaalla kivun hoidolla ja kuntoutuksella säästöjä hyvinvointialueille

”Verrattuna kivun aiheuttamiin kustannuksiin, hyvän kivun hoidon järjestäminen ei ole merkittävä menoerä. Päinvastoin se maksaa itsensä takaisin verrattain lyhyessä ajassa.” – Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri ...

Lasten ja nuorten moniammatillinen kivunhoito on tuloksellista, mutta se ei ole kaikkien saatavilla

Julkaisuvapaa 19.10.2021Maailmanlaajuinen TULE-toimintaviikko/ lasten ja nuorten tule-terveyden päivä 19.10. Lasten ja nuorten pitkittynyt monipaikkakipu on jopa kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Mikäli potilas pääsee moniammatilliseen hoitoon, ...

Tule ry haastaa kuntapäättäjät tukemaan arkiliikuntaa kunnissa

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry haastaa uudet kuntapäättäjät jakamaan ideoita, aloitteita ja esimerkkejä arjen liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi kunnissa. Ideoita kerätään syyskuun ajan Twitterissä ja LinkedInissä aihetunnisteilla #arkiliikunta ...

Mikään sote-ratkaisu ei kestä, ellei kunnan tarjoama arki kannusta ylläpitämään toimintakykyä

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. THL:n arvion mukaan vakavista liikkumisongelmista kärsivien määrä vuonna 2033 olisi noin 350 000 henkilöä, mutta ennuste voi olla synkempikin. Pelkkä hoito ei ...

Löydä Helpompi Tapa elintapamuutoksiin

Julkaisuvapaa: Heti Korona‐aikana liikkumisemme on rajoitetumpaa, moni on jättänyt liikuntaharrastuksia tauolle, eikä marraskuu ja pimenevä syksy varsinaisesti houkuttele ulkoilemaan. Jo ennen koronaa monella on varmasti ...

Maailmanlaajuinen Tule-toimintaviikko käynnistyy 12.10.2020

Julkaisuvapaa: Heti ”Liikutetaan itseämme” Maailmanlaajuinen Tule-toimintaviikko käynnistyy maanantaina 12.10.2020. Tule-toimintaviikon tarkoituksena on saada ihmiset ajattelemaan omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään sekä saada näkyviin tietoa tule-ongelmista ja ...

Mistä apua korona-arkeen?

Kuntien asiointipalveluiden ja poikkeusinfojen yhteystiedot sekä jumppaohjeita iäkkäille kootusti Lyhytaikainenkin liikunnan väheneminen voi johtaa iäkkään toimintakyvyn heikentymiseen ja avuntarpeen lisääntymiseen. On siis tärkeää estää toimintakyvyn ...

Kun ikääntyneen arki pysähtyy, kannattaa toimintakykyä suojella liikkumalla

Tiedote 20.3.2020 Julkaisuvapaa heti Kannusta iäkkäitä ulkoilemaan ulkoilusääntöjä noudattaen, tanssahtelemaan tai tuolijumppaan! Olemme tilanteessa, jossa uimahallit ja kuntosalit ovat tauoilla ja kirjastot kiinni. Ikääntyneet jäävät ...