Tehku-hanke (Tehoa kuntoutukseen järjestöistä)

Kela on myöntänyt rahoituksen hankkeeseen Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry koordinoimalle hankkeelle, jossa on mukana myös jäsenistöä laajasti. Hanke toimeenpannaan Huoltoliiton Kunnonpaikassa Kuopiossa. Mukana hankkeessa ovat Suomen Luustoliitto ry, Selkäliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry ja arvioinnista vastaa Kuntoutussäätiö.  

Hankkeen tarkoitus on kehittää toimintamalli, jossa kuntoutusta toteuttavat tahot tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöt toimivat kuntoutuspolun jatkona. Kelan tules-kuntoutukseen osallistuvat asiakkaat saavat järjestöistä tukea kuntoutumisprosessiinsa. Lisäksi hankkeessa luodaan suosituksia ja linjauksia kuntoutuksen järjestäjille tule-kuntoutuksen toteutukseen, jossa järjestöyhteistyön mahdollisuudet on huomioitu osana palvelupolkua.