Mikään sote-ratkaisu ei kestä, ellei kunnan tarjoama arki kannusta ylläpitämään toimintakykyä

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. THL:n arvion mukaan vakavista liikkumisongelmista kärsivien määrä vuonna 2033 olisi noin 350 000 henkilöä, mutta ennuste voi olla synkempikin. Pelkkä hoito ei riitä. Ratkaisun avaimet ovat kunnilla, sillä yhteiskuntamme selkärangat pidetään kunnossa arkiympäristössä.

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmat kuten murtumat, selkäkipu ja nivelrikko aiheuttavat tällä hetkellä lähes miljoona avoterveydenhuollon käyntiä vuodessa. Jos nämä jaettaisiin vuoden jokaiselle päivälle, meillä olisi yli 100 käynti/ tunti.  Ympäri vuorokauden. Tule-ongelmat vaikeuttavat ihmisten liikkumista ja lisäävät riskiä sairastua muihin kansantauteihin kuten tyypin 2 diabetekseen tai masennukseen. Kipu myös eristää usein sosiaalisista suhteista. Väestön ikääntyessä, sote-menojen kasvu on väistämätöntä.

Yllä mainitussa THL:n skenaariossa esitetään, että pelkästään ylipainon puolittuminen parantaisi ennustetta huomattavasti ja noin 70 000 suomalaista pelastuisi vakavalta liikkumisongelmalta. Liikkumisongelmien kasvua tai ylipainoon liittyviä ongelmia ei ratkaista vain terveydenhuollon toimenpiteillä. Ratkaisun kivijalaksi tarvitaan myös ennaltaehkäiseviä toimia.

Toimintakyvyn edistämisen pitää näkyä vaalipuheiden lisäksi myös hyvinvointisuunnitelmissa

Kunnan jokainen päätös on hyvinvointipäätös. Koska tule-terveyden ja toimintakyvyn edistäminen näkyy kuntalaiselle konkreettisesti sekä ympäristössä, että palvelutarjonnassa, on niiden edistäminen kunnissa poikkihallinnollista työtä. Siispä tavoitteet on kirjattava yhteistyössä hyvinvointikertomuksiin ja – suunnitelmiin. Mukaan kannattaa ottaa myös järjestötoimijat, jotka tarjoavat vertaistukea, ja järjestävät liikuntaa ja tapahtumia.

Lisätietoja:
Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
marja.kinnunen @ suomentule.fi
puh. 050 354 5635

Lähteet:
Härkänen T, Sainio P ym. Projecting long-term trends in mobility limitations: impact of excess weight, smoking and physical inactivity. J Epidemiol Community Health 2019, Projecting long-term trends in mobility limitations: impact of excess weight, smoking and physical inactivity | Journal of Epidemiology & Community Health (bmj.com)

Kansallinen TULE-ohjelma https://suomentule.fi/kansallinen-tule-ohjelma/

Keskinen, K. Väitös: 11.6.2021 Kävelymahdollisuudet ja luontoympäristöt kannustavat iäkkäitä ihmisiä liikkumaan, https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/05/11-6-2021-di-kirsi-keskinen-liikuntatieteellinen-tiedekunta-gerontologia-ja-kansanterveys/tiedote?fbclid=IwAR1iJ8pnrMc2E4v9zpXWWRsjO2H2GIbB9hQ944kxwNh63JRzDjW_DHBngVo

Valtion liikuntaneuvosto, Lausunto kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-kavelyn-ja-pyorailyn-edistamisohjelmasta/